Skládkování směsného komunálního odpadu i recyklovatelných a využitelných odpadů bude možné jen do roku 2024. Pak to zákon o odpadech definitivně zakáže. Proto není od věci zamýšlet se nad praktickým využitím různých druhů použitých materiálů a výrobků s ukončenou životností.

Třeba tak jako majitel firmy Replast Zdeněk Blažek, který zpracovává staré kabely, drobnou elektroniku i plechovky a vytváří z nich více než 100 různých výrobků. Mezi nimi například podlahové desky, po kterých se procházeli návštěvníci koncertů Rolling Stones či Lady Gaga, nebo nepříliš populární retardéry, které však chrání především děti. Všechny tyto výrobky lze po ukončení životnosti znovu rozemlít a v určitém poměru opět zapracovat do nových produktů. V loňském roce je porota soutěže MPO Přeměna odpadů na zdroje ocenila stříbrem v kategorii Nejlepší výrobek z druhotné suroviny.

Kategorie: Inspirace