Firma ASIO vyvinula zasakovací rošty, které mají hned několik pozitivních efektů na životní prostředí. Primárně slouží ke zpevňování povrchů pro parkovací plochy nebo průmyslové areály. Jejich schopnosti přirozeného vsakování srážkových vod ale navíc brání negativním jevům, jako jsou záplavy či přeplněné kanalizace, a předcházejí problému nedostatku spodních vod. Parkovací stání z roštů vzniká v souladu s přírodou, půda se nikam nevyváží, volně dýchá, kořeny rostlin jsou chráněné a květena tak může volně bujet. Pro výrobu TTE roštů používá firma ASIO výhradně recyklovaný plast.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *