Katalog vítězných a nominovaných projektů 2. ročníku soutěže 2018 naleznete ZDE.

Tisková zpráva z vyhlášení výsledků 2. ročníku dostupná ZDE.

Záznam ze slavnostního předávání

Po rozkliknutí jednotlivých kategorií se Vám zobrazí vítězné projekty.

1. MÍSTO: Společnost Brens Europe, a.s., Plzeň
Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED

Jde o speciální výplň kolem kolejí, která snižuje emise hluku a vibrací z kolejových drah. Jednotlivé dílce jsou zcela vyrobeny z recyklovaných materiálů z gumárenského a automobilového průmyslu.

2. MÍSTO: CIUR a.s., Brandýs nad Labem
Celulózová izolace Climatizer Plus

Ekologicky aktivní izolace má vynikající technické parametry a je vyrobena z přírodních zdrojů. Hlavní surovinou pro její výrobu je odpadní papír s přísadou minerálních solí. Jakmile izolace doslouží, může se proměnit v hnojivo, kompost, palivo do bioplynových stanic nebo ji lze přepracovat na jiný materiál.

3. MÍSTO: Lavaris s.r.o., Libčice nad Vltavou
Aktivní gumový prach

Surovinou pro výrobu aktivního gumového prachu jsou vyřazené pneumatiky. Své uplatnění nachází v gumárenském průmyslu. Jemná pryžová drť se dá bez přídavku dalších látek přetavit například na rohož, podložky nebo těsnění. Jakmile výrobek doslouží, lze ho opět recyklovat.

1. MÍSTO: AZS 98, s.r.o., Plzeň
Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrady za přírodní kamenivo

Jako náhradu přírodního kameniva společnost AZS 98, s.r.o. využívá asfaltový nebo betonový recyklát. Oba druhy recyklátů jsou plnohodnotnou náhradou za přírodní kamenivo. Vzhledem k charakteru použitého výrobku, je možné daný výrobek po ukončení životnosti zpracovat a znovu použít.


2. MÍSTO: SKANSKA a.s., Praha
Stavba dálnice D4 Skalka u Příbrami – využití materiálů z uranových dolů

Vzhledem k deficitu materiálu do násypů hledal projektový tým Skanska vhodný zdroj kameniva. Jako ideální se jevil odvalový materiál z bývalých příbramských uranových dolů, který se nacházel v bezprostřední blízkosti stavby. Během stavby použila Skanska 490 000 tun odvalového materiálu.

3. MÍSTO: Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno
Projekt Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Architekti navrhli projekt stavby s využitím celkem 1 000 tun recyklátu.

3. MÍSTO: VW WACHAL a.s., Kroměříž
Výstavba Depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích

V průběhu výstavby depozitáře využila firma recyklovaný materiál z demolice zděné budovy bývalé jídelny střední školy. Takto využili zhruba 1 000 tun recyklátu.

1. MÍSTO: obec Vysoké Pole, okr. Zlín
Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole

Envicentrum stojí na místě bývalé černé skládky. Před výstavbou Envicentra byly zrekultivovány tuny odpadu. Envicentrum pak doplnily druhotně využité dobové stavby, které byly původně určeny k likvidaci. Jde o takzvaný pícník, kurník, sklep a sušírnu. Celoročně zde probíhá řada výukových a společenských akcí.

2. MÍSTO: obec Karlovice, okr. Bruntál
Využití recyklátu z bývalého kulturního domu pro vybudování zázemí pro sportovní aktivity

V rámci výstavby sportovního zázemí využila obec recyklát ze stavební suti ze zbouraného objektu poškozeného povodní. Kromě toho posloužil recyklát také na zpevnění při budování stezky podél řeky Opavy.

3. MÍSTO: obec Kněžice, okr. Nymburk
Digestát, tekuté hnojivo

Výstup z bioplynové stanice v obci Kněžice – takzvaný digestát – letos získal certifikát jako tekuté hnojivo. To se dá využít ke hnojení polních plodin. Díky tomu je možné ušetřit na průmyslových hnojivech. Roční produkce digestátu se pohybuje v hodnotách zhruba 18 000 tun.

1. MÍSTO: Pavlína Šebestová, VUT Brno
Vývoj nových kompozitních materiálů

 

Projekt se zabývá výzkumem využití směsi popelovin vzniklých spalováním komunálního odpadu a recyklovaného skla. Tyto popeloviny by měly nahradit suroviny jako například křemičitý písek a vápenec při výrobě pórobetonu. Jde o stavební materiál, který není nutné dále zateplovat, čímž významně přispívá k ochraně životního prostředí.

2. MÍSTO: Ing. Jakub Hodul, VUT Brno
Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot

Cílem provedeného výzkumu bylo experimentální prověření možnosti využití filtrových popílků kontaminovaných vlivem denitrifikační technologie (SNCR) jako progresivních plniv do polymerních správkových hmot.

3. MÍSTO: Bc. Drahomíra Středová, Bc. Martin Šulc, UJEP Ústí nad Labem
Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů po těžbě cínu a wolframu

Studenti se snaží získávat lithium ze skládek odpadů po dřívější těžbě cínu a wolframu, kde je obsaženo asi 50 000 tun lithných slíd. K získávání lithia používají technologii anhydritového alkalického tavení. Lithium je ceněná komodita, která je základní surovinou pro výrobu moderních akumulátorů.

1. MÍSTO: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
Druhá Šance

Studenti vybrali ve svém okolí staré předměty určené k likvidaci a vdechli jim nový život. Up-cyklovali například staré hrábě, pneumatiky nebo vyřazenou lopatu do podoby nových, zcela funkčních a užitných předmětů.

2. MÍSTO: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
Kudlanka

Studentka vytvořila scénografický kostým připomínající kudlanku, který se skládá z korzetu, body, sukně a návleků na ruce. Model je tvořen odřezky plastové střešní krytiny z poničeného altánu a zbytky starých látek.

3. MÍSTO: Střední škola a Mateřská škola Litoměřice
Recyklované modely zvířátek

Studenti vyrobili modely mravenců, divokých prasátek, motýlů, sršní, včel a vážek, které sloužily jako dekorace na výstavách chovatelů v Litoměřicích a Lounech. Na výrobu použili PET lahve, barvy a tavné pistole.

1. MÍSTO: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc
Recykloboti

Projekt vznikl jako součást programu celostátní výtvarné soutěže a workshopu Paleta ticha – Ve jménu R.U.R. Žáci pak přetvořili v rámci doprovodného programu výtvarné výchovy elektroodpad v sochy robotů. S náročnějšími úkoly, jako bylo vrtání či řezání, pomáhali dětem z bezpečnostních důvodů školníci. Do jejich tvůrčího procesu však nikdo z dospělých nezasahoval.

2. MÍSTO: ZŠ a MŠ Všetaty, okr. Mělník
Kouzelné městečko

Z nasbíraných předmětů s ukončenou životností postavily děti ze školní družiny město na hraní. Základy tvořila kartonová krabice, městečko doplnily silnice i řeka. Ve městě nechybí cukrárna, fotbalový stadion, park, kino, skatepark, kostel, hřbitov, benzínka, hotel, půjčovna kol nebo telefonní budka. Zároveň tu žijí lidé i zvířata.

2. MÍSTO: 15. ZŠ Plzeň
Módní přehlídka

Módní přehlídka zahrnuje modely z odpadového materiálu. K vidění jsou tu šaty z plastových tašek doplněné starými silonkami, síťkami od pomerančů nebo alu-plachtami do auta. Vrcholem byly šaty pro nevěsty a ženichy. Módní přehlídka byla nejen zábavná, ale také poučná.

3. MÍSTO: ZŠ a MŠ Milotice, okr. Hodonín
Praktický odkládací stolek Ovečka

Karton, staré svačinové sáčky, ruličky od toaletního papíru, plechovky, dřívka od nanuků nebo kolíčky na prádlo daly základy stolku s mnoha odkládacími prostory na drobné předměty. Kromě toho se stolek může pochlubit i dekorativní funkcí.

3. MÍSTO: ZŠ Zubří, okr. Vsetín
Pěstujeme pro otakárky

Děti se učí pěstovat rostliny šetrně k životnímu prostředí. Jejich projekt začíná přípravou humusu z bioodpadu. V získaném substrátu pak děti pěstovaly rostliny, na které otakárci fenykloví kladou vajíčka a jimiž se živí housenky vylíhlé z vajíček.

1. MÍSTO: ZŠ a MŠ Krahulčí, okr. Jihlava
Čmeláčci

Žáci si vytvořili z použitých PET lahví noční světýlko v podobě čmeláčka. Při tom se dozvěděli o recyklaci použitých výrobků. Jako zdroj světla využili LED diodu. Autory videoprojektu jsou žáci z 1.–5. třídy. Video #2

2. MÍSTO: ZŠ Vsetín-Trávníky, Vsetín
Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá

Příběh chlapce, který netřídí odpadky a odhazuje je, kde ho napadne. Jednoho dne však všechny odpadky, které neroztřídil a nevyhodil, ožijí a nalepí se na jeho tělo. Ve filmu se děti dozvědí, že nevyhazování a netřídění odpadů a lhostejnost k životnímu prostředí se může vymstít.

3. MÍSTO: ZŠ Luh, Vsetín
Šperk z mikrotenových sáčků

Použité mikrotenové sáčky byly v troubě spečeny do válečku, z něhož žáci uřezali pilkou na kov kolečko, opracovali ho pilníkem, vyvrtali otvor a ohladili jej brusným papírem do podoby šperku.

1. MÍSTO: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
V Koši

Studentky představily, jak zkvalitňují prostředí své školy díky využití druhotných surovin z výrobků po ukončení jejich životnosti. Z rozříznuté PET lahve a magnetů vyrobily držák na fixy na tabuli a pro hodiny výtvarné výchovy z víček od PET lahví a starých CD disků vytvořily paletu na malování.

2. MÍSTO: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky
Znovuvyužití plastových lahví

Dílo se zaměřuje na způsoby využití plastových lahví poté, co doslouží jako lahve. Video obsahuje též poučení, proč by se plastové lahve neměly jen tak zahazovat do přírody. Motivací pro autora bylo, že tento typ úkolů mu dává více než klasické učení z knížek. Autorem videoprojektu je Adam Smejkal.

3. MÍSTO: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
Odpady se dají ještě využít

V průběhu letošního školního roku si studentky položily otázku, co mohou vyrobit pro školní prostředí z materiálů, které jsou určeny k vyhození, a přišly hned na několik nápadů. Využily plastovou krabici od pracího prášku a PET lahev na výrobu květináčů a dále PET lahev na výrobu odkapávače na deštník.