Kategorie číslo 1 je určená pro podniky, firmy, živnostníky, OSVČ a další.

Výherce 3. ročníku soutěže se stala společnost ARP Bohemia s.r.o., jejíž vytvořili pryžovou desku ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik. Využívá unikátní technologii společnosti LAVARIS s.r.o. na zpracování a separaci pryžového odpadu, čímž je umožněna jeho další aplikace do dalších gumárenských produktů.

Výrobek, technologie, know how podporující oběhové hospodářství

Výrobek, technologie, know how mají inovativní charakter a jsou na trhu uplatnitelné. Výrobek obsahuje druhotnou surovinu nebo druhotné suroviny a po ukončení životnosti je využitelný přímo nebo po úpravě. Technologie je určena pro získávání, zpracování nebo využívání druhotných surovin. Předmětem know how je udržitelné využívání zdrojů.

Kritéria hodnocení

Popis soutěžního předmětu, kterým může být:  
výrobek,
technologie,
know how
Soutěžící uvede název a druh soutěžního předmětu, kterým je výrobek nebo technologie nebo know how, a uvede základní charakteristiku. 

Z jednoduchého a srozumitelného popisu musí být zřejmé, k čemu se výrobek, technologie nebo know how používá.
Inovace soutěžního předmětuSoutěžící uvede, o jakou inovaci se jedná (technologická, materiálová, energetická, organizační apod.) a v čem spočívá.
Přínos soutěžního předmětu pro oběhové hospodářství Soutěžící uvede přehled použitých recyklovaných materiálů či získaných druhotných surovin a jejich procentní zastoupení ve finálním výrobku.
Způsob využití soutěžního předmětu po ukončení jeho životnostiSoutěžící uvede nejvhodnější způsob úpravy, přepracování a využití výrobku či technologie po ukončení jejich životnost
Foto a video dokumentace předmětuSoutěžící přiloží fotografie projektu. Videosnímek soutěžního předmětu je dobrovolný a zohledňuje se jako výhoda při hodnocení projektu. (Videozáznam 2 – 4 min., lze i prostřednictvím mobilního telefonu.)
Technické parametry (rozlišení, formát) jsou uvedeny v přihlášce.
HodnoceníPři hodnocení se posuzuje:

A. Míra využití druhotných surovin (podíl použitých recyklovaných materiálů a opětovně použitých komponent z výrobků s ukončenou životností, výkon technologie, přínos know how pro oběhové hospodářství). 

B. Inovativnost a kvalita řešení.

C. Řešení celého životního cyklu produktu (porovnání environmentálních přínosů a ekonomické náročnosti), včetně způsobu využití po ukončení jeho životnosti – soulad s principy cirkulární ekonomiky.

Nejnovější příspěvky na blogu

4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se kvůli koronaviru ruší

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura CzechInvest rozhodly o zrušení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. A to kvůli pandemii koronaviru.  Vyhlášení sout…

Izolace z recyklované celulózy v zimě zahřeje a v létě ochladí

Převzato ze Zajímej.se. Česká firma CIUR, která sídlí v Brandýse nad Labem, vykupuje staré noviny a vyrábí z nich výrobky na bázi celulózy. Ročně zpracovává více než 50 tisíc t…

Hnojivo Florium využívá k výrobě žížalí pomocníky

Převzato ze Zajímej.se. Žížaly jsou skvělým pomocníkem při zpracování bioodpadů. Živí se organickými zbytky rostlin a vylučují kvalitní kompost.  Všech těchto výhod využí…

Česká re-use centra zachraňují věci celoročně

Převzato ze Zajímej.se. Několik obcí v Česku už vybudovalo svoje re-use centra, kde se věci zachraňují celoročně. Proč ale čekat, než se vám podaří re-use centrum otevřít? Může…

Kolekce Koko Chanel přetváří vaječné skořápky na psaníčka

Kristina Zejkanová vytvořila v rámci svého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením Jany Potiron originální kolekci Koko Chanel, která pracuje s odpadovým ma…

Podpora nízkouhlíkových technologií – V. výzva v rámci OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila již V. výzvu “Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny” v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopno…