Kategorie číslo 3 je určená pro obce, města, kraje a jiné instituce veřejné správy.

Vítěz 3. ročníku, se stal projekt ESO Kněžice, který vznikl za účelem centrálního vytápění obce, výroby elektřiny, náhrady kanalizace a ČOV a funguje rovněž jako projekt zpracovávající různé biologicky rozložitelné odpady. Skládá se z odpadářské bioplynové stanice, kotelny na biomasu a z teplovodů v délce téměř 6 km.

Projekt veřejné správy podporující oběhové hospodářství 

Realizace veřejné zakázky, schválený projekt a další činnosti, jejichž součástí je předcházení vzniku odpadů, snižování produkce odpadů, nahrazování primárních surovin druhotnými surovinami nebo recyklovanými výrobky a materiály.

Kritéria hodnocení

Název projektuSoutěžící uvede název projektu. Název může být projektu přidělen pouze pro potřeby této soutěže.

Projekt je definován jako již realizovaná veřejná zakázka nebo schválený předmět veřejné zakázky (schválený projekt) s využitím druhotných surovin nebo s uvedením požadavku na jejich využití.
Popis projektuSoutěžící uvede stručnou charakteristiku projektu v rámci veřejné zakázky.
Poměrné zastoupení použitých výrobků nebo materiálů z druhotných surovin/ recyklovaných odpadůSoutěžící uvede druhy použitých výrobků nebo materiálů s obsahem druhotných surovin/recyklovaných odpadů a jejich poměrné zastoupení v celkovém objemu použitých materiálů na stavbu/akci. Údaje budou uvedeny na základě dokumentace (projekt, závěrečná zpráva, výroční zpráva obce, zadání veřejné zakázky atd.) a musí být ověřitelné. Pokud se nejedná o dokončené dílo (např. projekt ve fázi zadávání), je v hodnocení zvlášť přihlíženo k požadavku na použití druhotných surovin/recyklovaných odpadů v zadání projektu.
Požadavek na provedení projektuSoutěžící uvede, zda byl požadavek na použití druhotných surovin/recyklovaných odpadů nebo výrobků s obsahem druhotných surovin uveden v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (předmětem veřejné zakázky mohou být zejména stavební práce a související činnosti, nákup spotřebního zboží apod.), např. jako další kritérium mimo ceny.
Charakteristika soutěžícíhoSoutěžící uvede, zda se jedná o obec, město, kraj; pokud se jedná o jinou organizaci veřejné správy, uvede se název a předmět činnosti.
Foto a video dokumentace předmětuSoutěžící přiloží fotografie projektu. Videosnímek soutěžního předmětu je dobrovolný a zohledňuje se jako výhoda při hodnocení projektu. (Videozáznam 2 – 4 min., lze i prostřednictvím mobilního telefonu.)

Technické parametry (rozlišení, formát) jsou uvedeny v přihlášce.
HodnoceníPři hodnocení se posuzuje:

A. Míra využití druhotných surovin, recyklátů, vedlejších produktů a opětovně použitých materiálů. 
 B. Požadavek na využití druhotných surovin/recyklovaných odpadů nebo výrobků s obsahem druhotných surovin v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

C. Míra inovativnosti a kvality řešení s ohledem na cirkulární ekonomiku.

Nejnovější příspěvky na blogu

4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se kvůli koronaviru ruší

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura CzechInvest rozhodly o zrušení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. A to kvůli pandemii koronaviru.  Vyhlášení sout…

Izolace z recyklované celulózy v zimě zahřeje a v létě ochladí

Převzato ze Zajímej.se. Česká firma CIUR, která sídlí v Brandýse nad Labem, vykupuje staré noviny a vyrábí z nich výrobky na bázi celulózy. Ročně zpracovává více než 50 tisíc t…

Hnojivo Florium využívá k výrobě žížalí pomocníky

Převzato ze Zajímej.se. Žížaly jsou skvělým pomocníkem při zpracování bioodpadů. Živí se organickými zbytky rostlin a vylučují kvalitní kompost.  Všech těchto výhod využí…

Česká re-use centra zachraňují věci celoročně

Převzato ze Zajímej.se. Několik obcí v Česku už vybudovalo svoje re-use centra, kde se věci zachraňují celoročně. Proč ale čekat, než se vám podaří re-use centrum otevřít? Může…

Kolekce Koko Chanel přetváří vaječné skořápky na psaníčka

Kristina Zejkanová vytvořila v rámci svého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením Jany Potiron originální kolekci Koko Chanel, která pracuje s odpadovým ma…

Podpora nízkouhlíkových technologií – V. výzva v rámci OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila již V. výzvu “Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny” v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopno…