Kategorie 6 je určená pro žáky ZŠ a organizací volnočasových aktivit.

Žáci ze školní družiny Speciální Základní školy Králíky se pod vedením své vychovatelky pokusili vdechnout nový život vyhozeným nádobám od potravin a vytvořili z nich krásné dárky pro své blízké a ve 3. ročníku se umístily na 1. místě. Manuální zručnost a tvořivost u svých žáků škola vzdělávající děti s lehčím i středně těžkým mentálním postižením podporují také v hodinách pracovního vyučování.

Projekt/dílo žáků ZŠ včetně organizací volnočasových aktivit

Kreativní využití výrobků a materiálů po ukončení životnosti tak, aby výsledný produkt byl funkční, sloužil k určitému účelu a po ukončení své životnosti byl opět využitelný nebo recyklovatelný.

Kritéria hodnocení

Název soutěžního předmětu/dílaSoutěžící uvede název soutěžního předmětu/díla.
Popis soutěžního projektu/dílaSoutěžící uvede stručnou charakteristiku soutěžního předmětu/díla, co dílo představuje, jaké výrobky s ukončenou životností byly použity, zda se jedná o dekorativní předmět nebo zda má nějaké užitné funkce a pro jaký účel jej lze využít. Dále se uvede časová náročnost zhotovení díla.

Soutěžní dílo musí být zhotoveno zvýrobků s ukončenou životností např. z nefunkčních předmětů, které již nemohou sloužit k původnímu účelu, pro který byly vyrobeny apod.

Soutěžní dílo (včetně společných projektů několika vzdělávacích institucí) může mít charakter zejména užitného předmětu, pomůcky pro domácnost, předmětu/hračky rozvíjející určité schopnosti dětí , uměleckého nebo dekorativního předmět u ( koláže, sochy, plastiky, scrapbooky), dárků a předmětů pro radost apod.
Charakteristika soutěžícího kolektivuSoutěžící uvede název školy nebo zařízení volnočasových aktivit včetně specifického zaměření je-li stanoveno a počet a věk žáků, kteří se na tvorbě soutěžního díla podíleli. 

Soutěžící uvede, co bylo pro tvorbu soutěžního díla hlavní motivací.

Doporučený počet v soutěžním kolektivu: min. 5, max. 35 žáků.
Foto a video dokumentace předmětuSoutěžící přiloží fotografie projektu. Videosnímek soutěžního předmětu je dobrovolný a zohledňuje se jako výhoda při hodnocení projektu. (Videozáznam 2 – 4 min., lze i prostřednictvím mobilního telefonu.)

Technické parametry (rozlišení, formát) jsou uvedeny v přihlášce.
HodnoceníPři hodnocení se posuzuje:

A. Originalita využití druhotných surovin

B. Kvalita provedení soutěžního předmětu/díla

C. Míra kreativity

Nejnovější příspěvky na blogu

4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se kvůli koronaviru ruší

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura CzechInvest rozhodly o zrušení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. A to kvůli pandemii koronaviru.  Vyhlášení sout…

Izolace z recyklované celulózy v zimě zahřeje a v létě ochladí

Převzato ze Zajímej.se. Česká firma CIUR, která sídlí v Brandýse nad Labem, vykupuje staré noviny a vyrábí z nich výrobky na bázi celulózy. Ročně zpracovává více než 50 tisíc t…

Hnojivo Florium využívá k výrobě žížalí pomocníky

Převzato ze Zajímej.se. Žížaly jsou skvělým pomocníkem při zpracování bioodpadů. Živí se organickými zbytky rostlin a vylučují kvalitní kompost.  Všech těchto výhod využí…

Česká re-use centra zachraňují věci celoročně

Převzato ze Zajímej.se. Několik obcí v Česku už vybudovalo svoje re-use centra, kde se věci zachraňují celoročně. Proč ale čekat, než se vám podaří re-use centrum otevřít? Může…

Kolekce Koko Chanel přetváří vaječné skořápky na psaníčka

Kristina Zejkanová vytvořila v rámci svého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením Jany Potiron originální kolekci Koko Chanel, která pracuje s odpadovým ma…

Podpora nízkouhlíkových technologií – V. výzva v rámci OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila již V. výzvu “Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny” v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopno…