S rostoucím počtem aut se zvyšuje i počet ojetých pneumatik. Jejich skladování a používání jako alternativní palivo má velice negativní vliv na životní prostředí. Recyklace pneumatik je těžký, ale důležitý proces sloužící k vytváření dalšího užitečného materiálu. Třeba na speciální pryžované desky, jak to dělá společnost ARP Bohemia s.r.o. z Libčic nad Vltavou. Stala se díky tomu vítězem kategorie Výrobek z druhotné suroviny 3. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje.

Pneumatika obsahuje asi osm procent textilních vláken. Žádný proces ale není zcela dokonalý. Proto se při procesu recyklace dalších osm až deset procent gumy z pneumatiky dostává do odpadních textilií. V praxi to znamená, že zhruba polovinu separované textilie tvoří guma. O takový špinavý materiál nemá nikdo zájem a prodává se jako alternativní palivo za velice nízkou cenu do cementáren nebo tepláren.

Společnost ARP Bohemia s.r.o. z Libčic nad Vltavou se to ale snaží změnit. Využívá unikátní technologii společnosti LAVARIS s.r.o. na zpracování a separaci pryžového odpadu. Ta dokáže oddělit více než 90 % gumy z textilního odpadu. Společnost pak vyrábí kvalitní pryžové desky z materiálu, který během tohoto čištění odpadní textilie vznikne. Nepřidává do nich žádnou chemii ani pojiva. Deska je tak vyrobena z recyklovaného materiálu a je 100 % recyklovatelná.

Produkce výrobků z těžce recyklovatelných odpadů nemá jen ekologický, ale i ekonomický význam. Čistá textilní vlákna pak totiž společnost ARP Bohemia s.r.o. prodává smluvním partnerům na další použití v plastikářském průmyslu. Cena výsledného výrobku je tak mnohonásobně vyšší. Udržitelný rozvoj recyklační firmy je zajištěn, a to s důrazem na ochranu životního prostředí.

Ředitel společnosti George Cara v rámci svého projektu oceňuje zejména spolupráci s vysokými školami a po vítězství v kategorii Výrobek z druhotné suroviny 3. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje projevil vděk za možnost uvádět podobné projekty do praxe.