Převzato ze Zajímej.se.

Několik obcí v Česku už vybudovalo svoje re-use centra, kde se věci zachraňují celoročně. Proč ale čekat, než se vám podaří re-use centrum otevřít? Můžete si vyzkoušet zájem občanů a zachránit nechtěné věci v rámci tzv. re-use dne, který je na organizaci podstatně jednodušší. 

Takto to dělají v obci Pozořice, kde letos již podruhé uspořádali akci Reuse Pozořice. S tímto nápadem obec dokonce vyhrála v minulém ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje 3. místo v kategorii Veřejná správa.

Proč Reuse?

Projekt REUSE POZOŘICE vznikl jako počin motivující ke snižování odpadů z domácností a obce za cílem omezení nadbytečné spotřeby nových surovin a snížení produkce odpadu. Občané mohli ve stanovené dny přinášet na určené místo různé věci z domácnosti, a naopak si odnést cokoli, co potřebují, za dobrovolný poplatek. Akce se konala již dvakrát a pro velký úspěch v ní obec plánuje pokračovat. 

Důvodů, proč uspořádat ve vaší obci podobnou akci, je hned několik:

  1. Sníží se množství odpadu, které by skončilo na sběrném dvoře a z něj na skládce, tím se obci sníží náklady na nakládání s odpadem.
  2. Sníží se poptávka po nových věcech a tím uhlíková stopa obce.
  3. Občané se vzdělají v oblasti cirkulární ekonomiky.
  4. Zbavování se nebo nabývání nechtěných věcí může občany sblížit a přispět k vytváření lepší atmosféry ve městě. 
  5. Pokud zvažujete vybudování re-use centra (což vám vřele doporučujeme), touto akcí můžete zjistit zájem občanů o podobnou službu a zároveň o ní informovat.
Pozvánka na akci v Pozořicích

Proč re-use, když máme sběrné dvory? 

Re-use centra jsou místa, kam občané mohou odevzdat věci, které již nepotřebují, ale které zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Ostatní si je z re-use center mohou vzít buď zdarma, nebo za drobný poplatek. 

Legislativně se tak liší od sběrných dvorů, ze kterých není možné věci „zachraňovat“. Jakmile věci odevzdáte do sběrného dvora, stává se z nich totiž oficiálně odpad a tím pádem se s nimi musí zacházet jako s odpadem a není možné si věci ze sběrného dvora vzít a využít. Pokud jste ale někdy navštívili sběrný dvůr, víte, že tam často končí ještě použitelné věci. Na skládkách tak zbytečně leží poklady, které by mohly ještě někomu posloužit. 

Proto jsou re-use centra nebo re-use dny velmi důležité proto, aby věci po vzoru cirkulární ekonomiky sloužily co nejdéle a nekončily na skládkách jen kvůli legislativě.