Co v obci udělat, aby to bylo dobré pro obyvatele, životní prostředí i ekonomiku? Zastupitelé Kněžice se rozhodli pro energetické a materiálové využití odpadů. Jejich projekt ESO Kněžice řeší přeměnu produkovaných odpadů na zdroje, které sami v obci využívají. Část získaných zdrojů navíc poskytují dalším obcím, a to zejména energii a vodu.

Projekt vznikl za účelem centrálního vytápění obce, výroby elektřiny, náhrady kanalizace a čistírny odpadních vod. Zároveň zpracovává různé biologicky rozložitelné odpady. Obec Kněžice tak využívá odpady z blízkého okolí, přetvoří je na bioplyn a díky kogenerační jednotce vyrobí elektřinu i teplo. „Využíváme produkované odpady z obce i okolí jako zdroje pro výrobu energie. Nevozíme téměř žádné využitelné odpady na skládku,“ řekl starosta obce Milan Kazda.

Celá soustava se skládá se z odpadní bioplynové stanice, kotelny na biomasu a z teplovodů v délce téměř šesti kilometrů. Zároveň je zde možnost vybudování lokální distribuční soustavy na rozvod elektrické energie obyvatelům. Zařízení tedy produkuje teplo, elektřinu a kapalné organické hnojivo, které využívají zemědělci. Tímto hnojivem se zároveň vrací voda do přírody a napomáhá se tak k jejímu zadržování v přírodě.

Ročně si v obci Kněžice vyrobí asi 2700 MWh, do sítě dodá 2200 MWh elektrických a prodá 2160 MWh tepelných. Na systém je napojeno více než devadesát procent trvale žijících obyvatel Kněžic a osmnáct rekreačních chalup. Dále si sami vytvoří zhruba osmdesát procent štěpky z po‑těžebních zbytků, náletových dřevin a ořezů stromů, které zpracovávají i pro okolní obce.

S tímto projektem obec Kněžice zvítězila v kategorii Využití druhotných surovin v projektech veřejné správy soutěže Přeměna odpadů na zdroje. „Je to další povzbuzení pro použití dalších 18–20 tisíc tun bioodpadu na výrobu světla, tepla a hnojiva v naší obci. Jsme moc rádi, že se pořádá taková soutěž, která šíří osvětu a bude tak činit i nadále,“ řekl Milan Kazda.