Získala první místo v kategorii Využití druhotných surovin ve stavebnictví. Svým projektem přímo nadchla porotu soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Společnost Panattoni Europe z Prahy totiž využívá druhotné suroviny při revitalizaci brownfieldu. Z demolice továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov dokázala zrecyklovat téměř 99 procent dále využitelných odpadů.

Projekt nazvaný Panattoni Park Ostrov North využívá druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu. Jeho tvůrcem je pražská společnost Panattoni Europe. Díky důslednému dodržování požadavků certifikace BREEAM dosáhla rekordního využití druhotných surovin. Podařilo se jí to při revitalizaci brownfieldu na místě zrušené továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Momentálně takto vzniklá druhotná surovina nahradí přírodní suroviny a stavební materiál, který již nebude nutné na stavbu dovážet.

Celkem dokázala společnost Panattoni Europe přímo v areálu Panattoni Park Ostrov North zrecyklovat 98,7 procent dále využitelných odpadů z demolic. Z toho téměř 97 procent odpadu bylo zpracováno recyklačními či drtícími linkami a přeměněno na druhotnou surovinu přímo v rámci areálu. Nebylo tedy nějak zatíženo životní prostředí, ani dopravní infrastruktura Karlovarského kraje. Firma tak přistoupila k celému procesu demolice a rekultivace areálu s maximálním zaměřením na ekologii a udržitelnost.

Společnost Panattoni Europe chce se svou činností pokračovat. „Máme připraveny další 2 miliony metrů čtverečních brownfieldů k revitalizaci. Doufám tedy, že se tady potkáme i příští rok,“ prohlásil Pavel Sovička, Managing Director Panattoni CZ/SK.