Hromadění odpadu je v dnešní době celosvětovým problémem, který má obrovský vliv na životní prostředí a přírodní zdroje. Velkou část tohoto odpadu ovšem tvoří materiály, které mají potenciál pro další využití ve stavebnictví. Jednu z možností, jak je šetrně zpracovat, představuje doktorand ČVUT Ing. Zdeněk Prošek ve svém projektu „Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin“, který zvítězil v kategorii studentů vysokých škol.

Cílem projektu bylo vytvoření stavebního systému, který bude tvořen stavebními prvky s odpovídajícími  vlastnostmi a zároveň bude konkurenceschopný s produkty na dnešním trhu. To vše při zachování nízkých investičních nákladů a energetických požadavků na výrobu.

Pro tu bylo potřeba zvolit nejvhodnější výchozí suroviny pro následnou recyklaci. Po důkladném zkoumání volba padla na betonový odpad (z betonových nebo železobetonových konstrukcí) a odpadní mramor vzniklý při broušení mramoru anebo vápence.

Betonový odpad byl zpracován na recyklační lince, tvořené drtičem a vysoko hodnotovým mlýnem. Po průchodu těmito komponenty z betonového odpadu vznikly dvě nové suroviny – kamenivo (s dalším použitím do nového betonu nebo malty) a cementová matice, která pokračovala do vysokorychlostního mlýnu. V něm byla zpracovaná do mikro mleté betonové moučky, v případě odpadního mramoru do mikro mleté mramorové moučky.

Dalším krokem bylo nalezení ideálního poměru směsi cement-recyklát. Výsledná směs prošla destruktivními zkouškami a slouží jako základní matrice pro betonovou směs na výrobu lehčeného betonového zdícího prvku.

Finální stavební systém Ing. Proška je tvořen lehčenou zdící tvarovkou, tenkovrstvým lepidlem a více vrstveným omítkovým systémem. Velkou výhodou tohoto stavebního systému je jeho 100% recyklovatelnost, kdy je drcením a vysokorychlostním mletím vytvořený mikro mletý materiál s přidanou hodnotou, který lze použít například při výrobě nových lehčených bloků nebo v omítkách.

Dalším plusem je využití odpadu vzniklého z procesu výroby lehčených zdících tvarovek. Vzniklý odpadní materiál lze aktivovat a mikro mletou odpadní moučku opětovně použít při výrobě nových tvarovek.

Celkově byla ověřena a potvrzena skutečnost, že je možné využití zpracovaných odpadních surovin jako částečnou i zcela plnou náhradu za prvotní přírodní suroviny.