Zabýváte se vzděláváním, organizujete osvětové akce, anebo se jinak nepřímo podílíte na zvyšování povědomí o cirkulární ekonomice? Právě pro vás vznikla v letošním 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje nová kategorie – Cirkulární počin. Ta poprvé přináší možnost soutěžit i těm, kteří podnikají např. ve službách, nebo v oblasti poradenství, nebo se jedná o neziskový sektor. To znamená, že se dává příležitost i všem dalším subjektům, které neprodukují žádný výrobek z druhotných surovin, ale mají zajímavý nápad jak podpořit oběhové hospodářství jinou činností.

Osvěta je důležitá

V minulých ročnících se soutěž zaměřovala převážně na projekty, které vytvářely produkty z druhotných surovin. To je priorita v oběhovém hospodářství, ale je potřeba ji podpořit a doplnit i dalšími činnostmi, např. vzděláváním a osvětou. Pro šíření osvěty jsou důležité podpůrné projekty, které o cirkulární ekonomice, využívání druhotných surovin a předcházení vzniku odpadu informují a vzdělávají.

Kdo se může přihlásit?

Hlásit se mohou firmy, veřejná správa a neziskové organizace. Zadání je široké a najde se v něm kdokoliv, kdo přikládá cirkulární ruku k dílu.

Neziskové organizace, obce, ale i jednotlivci (OSVČ) a firmy se mohou přihlásit, pokud pořádají osvětové akce. Může se jednat např. o přednášky, diskuze, organizace kulatých stolů, ale i soutěže různého typu a rozsahu, promítání dokumentárních filmů nebo třeba debaty se zajímavými hosty z oblasti cirkulární ekonomiky.

Vzdělávat můžete i pomocí praktických workshopů, kde ostatní naučíte, jak měnit již nepotřebné materiály a odpady na nové zdroje a  výrobky.

V případě podnikatelských subjektů se může jednat např. o podporu sdílené dopravy, jako jsou kola nebo car sharing, organizace osvětových akcí pro zaměstnance nebo jiné nevýrobní činnosti, které k cirkulární ekonomice přispívají.

V neposlední řadě sem patří také projekty, které podporují sdílenou ekonomiku v praxi. Příkladem jsou například populární swapy neboli výměny. Populární akce, kde si lidé mezi sebou vyměňují zdarma věci, které už nepotřebují. Nejčastěji se jedná o oblečení, knihy, hračky, sportovní vybavení apod., vyměnit se dají i pokojové rostliny. Za cirkulární počin se považuje i podpora sdílené dopravy.

Stále nevíte, s čím se přihlásit?

Inspirujte se například těmito projekty:

Náhrada pitné vody přečištěnou odpadní vodou s využitím výrobku s ukončenou životností. 3. místo v kategorii Veřejná správa

Kolekce YATE – užitné a dekorativní předměty z odpadních plastů – 1. místo v kategorii Střední školy.

Přihláška

Své soutěžní projekty, práce a návrhy můžete přihlásit do 31. března 2021. Přihláška se vyplňuje online pomocí přihlašovacího formuláře. Její součástí je popis projektu, fotografie a krátké video. Pokud si s přihláškou nevíte rady, inspirujte se přihlášenými projekty z minulých let.

Hodnotí se jak míra využití druhotných surovin a kvalita zpracování, tak kreativita a originalita. Účelem soutěže je totiž inspirovat český průmysl k přechodu na cirkulární ekonomiku.

Jeden soutěžící může přihlásit až dva projekty ve dvou různých kategoriích.

Ocenění vítězů

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v Praze v červnu 2021. Při této příležitosti budou představeny projekty finalistů z jednotlivých kategorií, kteří se umístí na 1. až 5. místě. Cenu získají projekty, které se umístí na 1. až 3. místě. Za 4. a 5. místo budou udílena čestná uznání.