Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila již V. výzvu “Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny” v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Tím přispět k vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj infrastruktury tohoto nového zpacovatelského odvětví v ČR.   

Na co lze získat podporu?

Na zavádění inovativních technologií:

  • k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití
  • kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
  • na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Kdo může žádat o podporu? 

Tito příjemci podpory:

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

Jaká je stanovená výše podpory?

Celková alokace na V. výzvu uvedeného programu je 500 mil. Kč

Maximální míra podpory:

  • malý podnik    – 45 %  způsobilých výdajů
  • střední podnik – 35 %  způsobilých výdajů
  • velký podnik   – 25 %  způsobilých výdajů

Žádosti o podporu v rámci V. výzvy zasílejte v termínu od 6. ledna do 28.6. 2020.

Více informací o tomto projektu najdete v přiloženém dokumentu.

Kategorie: Aktuality