Nejlepší projekty 2017

Katalog vítězných a nominovaných projektů 1. ročníku soutěže 2017 naleznete ZDE

Tisková zpráva z vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže dostupná ZDE.

Záznam ze slavnostního předání.

Po rozkliknutí jednotlivých kategorií se Vám zobrazí vítězné projekty.

1. MÍSTO:  POGOTECH s.r.o.
100% využití recyklátů

Firma vytváří betony, malty a prefabrikáty uzavřené struktury ze 100% recyklátů, které vznikají ze stavebních demoličních odpadů.

2. MÍSTO: REPLAST produkt spol. s r. o.
Oboustranná interiérová deska ze 100% recyklátu

Interiérová deska sloužící k pokrytí podlah má široké využití ve
strojírenství, logistice nebo zemědělství. Je vyrobena ze 100% recyklátu kabelového PVC. Poté, co desky doslouží, mohou být znovu rozemlety a zpracovány na nový výrobek.

3. MÍSTO: Firma Miroslav Karas – DESTRO
Betonový blok Stablo vyrobený bez použití přírodního kameniva

Betonový stavební blok Stablo se používá pro stavbu opěrných, dělicích nebo zádržných gravitačních zdí. Firma ho vyrábí výhradně z recyklovaného struskového kameniva. Po skončení své životnosti je betonový blok ze 100% recyklovatelný.

ČESTNÉ UZNÁNÍ pro Skanska a.s.
Předcházení vzniku odpadů v praxi

Pro dopravní liniovou stavbu využívá společnost Skanska betonový recyklát jako kamenivo do betonu. Nahrazuje tak přírodní kámen.

ČESTNÉ UZNÁNÍ pro Obec Neuměř
Revitalizace návsi a místních komunikací

Obec plánuje využít veškerou suť a dřevěné prvky z dekonstrukce bývalého statku. Demolice byla přitom prvním krokem
k revitalizaci návsi. V rámci její výstavby a výstavby souvisejících objektů uspoří obec značné finanční prostředky díky tomu, že využije materiál z demolice statku.

1. MÍSTO: Ing. Michaela Dvořáková, VUT Brno
Vývoj nových kompozitních materiálů

Nový materiál využívá odpadní polyesterová vlákna z výroby hydroizolace. Materiál studentka použila pro výrobu termoizolační desky na cementové bázi a tepelně a akusticky izolační vaty. Na projektu spolupracoval závod FATRA, a. s.

2. MÍSTO: Ing. Jindřich Melichar, VUT Brno
Nový podlahový systém se zvýšeným obsahem druhotných surovin

Podlahový systém je určený pro extrémní zatížení. K jeho výrobě využil Ing. Melichar škváru, drcené sklo a popílek
z elektroodlučovače. Projekt realizoval ve spolupráci s firmou BETOSAN.

3. MÍSTO: Ing. Magdaléna Kociánová, VUT Brno
Samozhutnitelné zálivky jako zpětná forma využití zemin

Projekt využívá zeminu, která ve velkém množství vzniká v rámci výkopových prací inženýrských sítí a odváží se na skládku.
Ing. Kociánová upravuje zeminu pomocí vhodných pojiv a plastifikačních přísad tak, aby mohla fungovat jako samozhutnitelná zálivka. Projekt vznikl ve spolupráci s prof. Ing. Rostislavem Drochytkou, CSc., MBA.

1. MÍSTO: SUPŠ Jihlava – Helenín
Recyklovaná móda

SUPŠ ve svých návrzích spojila umění s ekologií. Žáci vytvořili například šaty ze starých záclon a použitých čajových sáčků, oděv utkaný ze starých triček, šaty z gramofonových desek nebo použitých jízdenek městské hromadné dopravy. Součástí kolekce jsou kovové šperky z nefunkčních strojů nebo světla z rozbitých porcelánových talířů a víček od PET lahví.

2. MÍSTO: Gymnázium HeyrovskéhoŠaty z výrobků s ukončenou životností

Studenti vyrobili originální šaty z igelitových sáčků, plechovek, účtenek, plastových víček, kompaktních disků a dalších předmětů, které by jinak skončily v koši.

3. MÍSTO: Gymnázium Heyrovského
Květiny z PET lahví

Květinové variace studentů gymnázia zdobí prostory školy.
K jejich tvarování využili studenti speciální techniku.

1. MÍSTO: ZŠ Zubří
Hračky a další předměty pro pejsky

11 žáků ve věku 11 a 12 let vytvořilo soubor různých hraček pro trénink psů a volnočasové aktivity. Pro jejich výrobu použili vyřazené fleecové deky, polštářky, oblečení, starý novinový papír, karton z použité krabice a použitý obal od sazenice stromku.

2. MÍSTO: ZUŠ Pohořelice
Fused plastik kabelky

Ze starých nepotřebných děravých igelitových sáčků a tašek naskládaných v několika vrstvách vyrobili studenti stylové módní doplňky. Pomohla jim při tom žehlička nastavená na nízkou teplotu, která zatavila materiály do sebe. Výsledná hmota má na dotek podobné vlastnosti jako koženka nebo voskovaný papír.

3. MÍSTO: ZŠ Ostopovice
Loutky a kulisy z Dívčí války

Kromě barev a lepidla použili žáci na výrobu loutek a kulis pouze odpadní materiál. Nazkoušení divadelní inscenace a výroba vlastních loutek a kulis vznikla jako produkt charitativního žákovského projektu na podporu jedné z ukrajinských škol.