Nejlepší projekty 2019

Katalog vítězných a nominovaných projektů 3. ročníku soutěže 2019 naleznete ZDE.

Tisková zpráva z vyhlášení výsledků 3. ročníku dostupná ZDE.

Záznam ze slavnostníhopředávání.

Po rozkliknutí jednotlivých kategorií se Vám zobrazí vítězné projekty.

1. MÍSTO: ARP Bohemia s.r.o., Libčice nad Vltavou
Pryžová deska ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik

Společnost ARP Bohemia s.r.o. využívá unikátní technologii společnosti LAVARIS s.r.o. na zpracování a separaci pryžového odpadu, čímž je umožněna jeho další aplikace do dalších gumárenských produktů.

2. MÍSTO: Manetech, a.s., Praha
Přeměna tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost technologií MANETECH

Technologie MANETECH jednoduchou transformací převádí kapalnou složku na pevný substrát. Během procesu zpracování se redukuje charakteristický nepříjemný zápach. Dávkování kapalné složky k pevnému nosiči dosahuje touto technologií poměru až 10:1. Výsledkem procesu je kvalitní organické hnojivo či rekultivační kompost.

3. MÍSTO: Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Výrobky z materiálu TRAPLAST získaného recyklací plastových komunálních odpadů

Materiál Traplast získává společnost Transform a.s. Lázně Bohdaneč pečlivou recyklací plastových komunálních odpadů z tříděného sběru. Výrobky z něj odolávají povětrnostním vlivům, nehnijí, nepraskají ani nekorodují. Nevyžadují žádnou údržbu a na zimu je není nutné uskladňovat. Jako prvky občanské i městské architektury jsou konkrétním důkazem, že třídění odpadu má reálný smysl.

1. MÍSTO: Panattoni Europe, Praha
Panattoni Park Ostrov North – rekordní využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu

Společnost Panattoni Europe díky důslednému dodržování požadavků certifikace BREEAM dosáhla rekordního využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu na místě zrušené továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Celkem se podařilo přímo v areálu Panattoni Park Ostrov North zrecyklovat 98,7 % dále využitelných odpadů z demolic. Druhotná surovina nahradila přírodní suroviny a stavební materiál, který nebylo nutné na stavbu následně dovážet.

2. MÍSTO: AZS 98, s.r.o., Plzeň
Zahradní jezírko se 100% využitím recyklovaných materiálů

Společnost AZS 98, s.r.o, vybudovala jako náhradu za původní rodinný bazén zahradní jezírko, a to zcela pomocí recyklovaných materiálů a výrobků. U jezírka je rovněž dále zapuštěna retenční nádrž, kam je sváděna dešťová voda z okapů domu, která je následně využívána na zalévání zahrady.

3. MÍSTO: EKO servis Zábřeh s.r.o.
Recyklace v praxi – výstavba BMX dráhy Zábřeh

Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. přihlížela při realizaci výstavby BMX dráhy v bývalém kamenolomu i na ekologickou stránku projektu. Cílem bylo maximální využití dostupných druhotných surovin s minimální uhlíkovou stopou, čímž se značně snížily i náklady na výstavbu.

1. MÍSTO: Obec Kněžice
ESO Kněžice – energetické a materiálové využití odpadů

Projekt ESO Kněžice vznikl za účelem centrálního vytápění obce, výroby elektřiny, náhrady kanalizace a ČOV a funguje rovněž jako projekt zpracovávající různé biologicky rozložitelné odpady. Skládá se z odpadářské bioplynové stanice, kotelny na biomasu a z teplovodů v délce téměř 6 km.

2. MÍSTO: Městys Pozořice
REUSE POZOŘICE – podpora opětovného využití spotřebního zboží

Projekt REUSE POZOŘICE vznikl jako počin motivující ke snižování odpadů z domácností a obce a omezení nadbytečné spotřeby nových surovin. Občané mohli ve stanovené dny přinášet na určené místo různé věci z domácnosti, a naopak si odnést cokoli, co potřebují, za dobrovolný poplatek. Pro velký úspěch v něm obec hodlá pokračovat i nadále.

3. MÍSTO: Obec Otice
Náhrada pitné vody přečištěnou odpadní vodou s využitím výrobku s ukončenou životností

Obec Otice si dokázala použitím čerpadla vody upravit technologii čištění ČOV tak, aby již nadále nespotřebovávala pitnou vodu, čímž denně uspoří asi 500 litrů pitné vody. Obec si také vyrobila vlastní zavlažovací systém k zalévání obecní zeleně, který nepoužívá pitnou vodu a jehož hlavním komponentem je stará plastová nádrž získaná z velkoobjemového odpadu. Zavlažované stromy byly rovněž zamulčovány vlastní štěpkou, již si obec vyrábí ze zeleného odpadu.

1. MÍSTO: Ing. Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze
Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin

Projekt se zabývá možným využitím betonového odpadu a odpadu vzniklého z procesu těžby a úpravy hornin. Stavební systém s vysokým obsahem odpadních surovin je složen z lehčené zdicí tvárnice, tenkovrstvého lepidla a dvouvrstvého omítkového systému. Odpadní materiál je aktivován pomocí vysokorychlostního mletí, díky čemuž odpadní suroviny nahrazují nejen přírodní těžené kamenivo, ale částečně též pojivo. Využitím těchto složek dochází k úspoře neobnovitelných zdrojů.

2. MÍSTO: Ing. Lucie Bulíková, VŠB TU Ostrava
Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů

Cílem projektu je využití druhotných surovin, jako jsou křemičité popílky ze spalování uhlí v elektrárnách a cementářské odprašky. Výsledkem je silniční hydraulické pojivo pro úpravu problematických zemin v dopravní infrastruktuře. Základní suchá směs obsahuje ze 60 % křemičitý popílek, z 30 % portlandský slinek a z 10 % cementářské odprašky. Výrobek je ve stádiu užitného vzoru.

3. MÍSTO: Bc. Marcel Havrda, ČZU v Praze
Využití pivovarských kvasnic jako přídavek do ekologicky šetrných hnojiv pro vyšší výnos rostlin

Projekt představil využití nadbytečných ušlechtilých kvasnic, které vznikají během výroby piva. Během tohoto procesu dochází k přemnožení kvasnic, a jelikož pro ně není většinou v závodě další využití, stávají se odpadním produktem. Tyto odpadní kvasnice však lze přidávat do výluhů z vermikompostu, tedy suroviny, jež rovněž vznikla z odpadní biomasy. Takto připravená zálivka se stává vysoce kvalitním, ale přitom ekologicky šetrným hnojivem.

1. MÍSTO: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové
Kolekce YATE – užitné a dekorativní předměty z odpadních plastů

Žáci Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové vytvořili originální interiérové prvky, a to z odpadu, který jim poskytla firma YATE Hradec Králové.

2. MÍSTO: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín
Readytomake! – užitné předměty z různých výrobků s ukončenou životností

Žáci ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín zhotovili z materiálů s ukončenou životností, které již nelze použít k původnímu účelu, nové funkční výrobky, s jejichž pomocí se zároveň snaží poukázat na možnosti využití odpadních materiálů. Objekty jsou volně inspirovány tvorbou Marcela Duchampa a jeho Readymades, avšak na rozdíl od těchto uměleckých objektů jsou jejich výrobky funkční a připraveny pro praktické používání.

3. MÍSTO: Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň
Obývák – přeměna učebny ve společenský prostor pomocí recyklovaného nábytku a bytových doplňků ze starých džínů

Bývalou učebnu přeměnili žáci Integrované střední školy živnostenské Plzeň v „Obývák“ – prostor k odpočinku, četbě, hrám, přípravě a konzumaci občerstvení, který mohou využívat společně se všemi svými spolužáky. Prostor zařídili recyklovaným vyřazeným nábytkem a textilními doplňky z obnošených džínů, uspořádali sbírku knih a nádobí, zasadili květiny a přidali vyrobené hodiny, lampu, rámy na inzeráty, stojany na časopisy. Jedna stěnu pak posloužila jako výstavní plocha talentované fotografky.

1. MÍSTO: Speciální Základní škola Králíky
Nový život odpadových nádob

Žáci ze školní družiny Speciální Základní školy Králíky se pod vedením své vychovatelky pokusili vdechnout nový život vyhozeným nádobám od potravin a vytvořili z nich krásné dárky pro své blízké. Manuální zručnost a tvořivost u svých žáků škola vzdělávající děti s lehčím i středně těžkým mentálním postižením podporuje také v hodinách pracovního vyučování.

2. MÍSTO: Základní škola Partyzánská, Česká Lípa
Hmyzí hotel z druhotných surovin

Hmyzí domečky vyráběli žáci v rámci výuky přímo ve školních dílnách. Výrobky jsou umístěny ve školní zahradě a budou sloužit k pozorování různých druhů a fází vývoje hmyzu nejen v hodinách přírodopisu. Část z nich si žáci také odnesli k instalaci a pozorování do zahrad přímo u svého bydliště.

3. MÍSTO: Základní škola a Mateřská škola Chýně
Dřevěná stavebnice z odpadního dřeva

Z odřezků obkladových panelů vyrobily děti ze Základní školy a Mateřské školy Chýně čtyři velikosti dřevěných kostiček, které jim poslouží k zábavě a rozvíjení manuálních dovedností při hře. Z jednotlivých dílů lze krom různých věží postavit i domečky s okny, mosty a jiné stavby.

1. MÍSTO: Základní škola a Mateřská škola Masarykova, Hnojník
Přeměna odpadů na učební pomůcky

Videoprojekt „Přeměna odpadů na učební pomůcky“ natočili členové školního ekotýmu Masarykovy ZŠ a MŠ v Hnojníku ze čtvrtých až devátých tříd. Ve dvou dílech videa podávají žáci návod, jak pomocí izolepy, nůžek, otvíráku na konzervy a vrtáku přeměnit běžný odpad (PET láhve, hliníkové plechovky, nafukovací balónky, plastová brčka, chirurgické rukavice) na jednoduché, ale efektní učební pomůcky, díky nimž lze například pochopit, jak vzniká zvuk a jak fungují plíce.

2. MÍSTO: Základní škola Velehrad
Vermikompostování

Ve svém videoprojektu se žáci ze Základní školy Velehrad zaměřili na využití odpadů, které vznikají ve školní kuchyni. Každý týden tam končí v koši slupky od zeleniny a ovoce, různé natě, sáčky s čajem a kávová sedlina. Tento bioodpad se děti rozhodly zužitkovat vermikompostováním, při němž vzniká tekuté hnojivo a pevný substrát – vermikompost. Žáci vymysleli svůj vlastní vermikompostér, který vyrobili z vyhozených plastových kbelíků od mléka.

3. MÍSTO: Základní škola a Mateřská škola Kladno
Příběh věcí, které chtějí být dál užitečné

Animované video vytvořené žáky Základní školy a Mateřské školy Kladno vypráví příběh věcí, o nichž si mnozí myslí, že jejich příběh už dávno skončil. Ale jejich cesta za dobrodružstvím teprve začíná.