Kategorie číslo 2 je určená pro podniky, firmy, živnostníky, OSVČ a další, kteří využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

Výherce předešlého ročníku soutěže se stala společnost společnost Panattoni Europe díky důslednému dodržování požadavků certifikace BREEAM dosáhla rekordního využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu na místě zrušené továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Celkem se podařilo přímo v areálu Panattoni Park Ostrov North zrecyklovat 98,7 % dále využitelných odpadů z demolic. Druhotná surovina nahradila přírodní suroviny a stavební materiál, který nebylo nutné na stavbu následně dovážet.

Výrobek, technologie, know how podporující oběhové hospodářství ve stavebnictví

Využití recyklovaných odpadů, druhotných surovin, vedlejších produktů při stavební činnosti; předcházení vzniku odpadů, opětovné použití stavebních materiálů po ukončení jejich životnosti, získávání a zpracování druhotných surovin při demolici staveb; úspora primárních surovin nahrazováním druhotnými surovinami v rámci stavební činnosti. 

Kritéria hodnocení

Identifikace soutěžního předmětu Soutěžící uvede název, adresu realizace, datum uvedení do provozu:

– Novostavby
– Rekonstrukce
– Demolice/dekonstrukce
– Schválený stavební projekt 


Do soutěže lze přihlásit projekty zahájené po roce 2015.
SpecifikaceSoutěžící uvede, o jaký druh stavby se jedná,např.: 
– inženýrské (dopravní, vodohospodářské, energetické, liniové), 
– pozemního stavitelství (občanské, bytové, průmyslové, zemědělské)
InovaceSoutěžící uvede, o jakou inovaci se jedná:
– technologická, materiálová, organizační či jiná inovace při stavební činnosti a v čem spočívá
Využití materiálů při stavební činnosti, včetně projektůSoutěžící uvedevpřípadě realizace:

Novostavby, rekonstrukce – % stavebních hmot, materiálů a výrobků s obsahem druhotných surovin a recyklátů z celkového množství použitých stavebnin.

Demolice/dekonstrukce – % vedlejších produktů, druhotných surovin, opětovně použitých výrobků a recyklátů z celkového množství demoličních hmot (vyjma zemin). Zároveň se uvede, zda bylo postupováno v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
Využití materiálů po ukončení životnosti stavbySoutěžící uvede v případě:
Novostavby, rekonstrukce: množství stavebnin v % z celkového množství, které mohou být opětovně použity nebo recyklovány.
Foto a video dokumentace předmětuSoutěžící přiloží fotografie projektu. Videosnímek soutěžního předmětu je dobrovolný a zohledňuje se jako výhoda při hodnocení projektu. (Videozáznam 2 – 4 min., lze i prostřednictvím mobilního telefonu.)

Technické parametry (rozlišení, formát) jsou uvedeny v přihlášce.
HodnoceníPři hodnocení se posuzuje:

A. Míra a způsob využití druhotných surovin, recyklátů, vedlejších produktů (% recyklovaných stavebních odpadů, opětovně použitých výrobků a vedlejších produktů z celkové hmotnosti stavebních materiálů použitých při stavební činnosti). 

B.Inovativnost projektu nebo realizace výstavby, nebo demolice. 

C.Kvalita řešení zpohledu cirkulární ekonomiky.  V případě demolice/dekonstrukce získají vyšší hodnocení projekty provedené v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Nejnovější příspěvky na blogu

Podpora nízkouhlíkových technologií – V. výzva v rámci OP PIK
Podpora nízkouhlíkových technologií – V. výzva v rámci OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila již V. výzvu „Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopno…

RESPIRO – kouzla z odpadů
RESPIRO – kouzla z odpadů

Cykloduše, hasičské hadice, autoplachty nebo gramodesky jsou produkty, pro které bychom asi těžko hledali po jejich dosloužení další účel. Firmě RESPIRO se pro ně však povedlo najít da…

Recyklované tašky RELU
Recyklované tašky RELU

Tašky značky RELU, které jsou vyrobeny z použitých materiálů, vypadají křehce. Unesou však klidně i osmikilový nákup a nerozhodí je ani déšť. Pro jejich výrobu využí…

Chráněná dílna přešívá staré na nové
Chráněná dílna přešívá staré na nové

V chráněné dílně Arkadie jsou zaměstnání lidé se zdravotním a mentálním postižením, jež starým věcem vdechují nový život. Ze starých riflí, manšestrových kalhot nebo sukní ši…

Brýle ze starých lyží
Brýle ze starých lyží

Designér Jakub Neufuss má za sebou hromadu úspěšných projektů. V rámci studia SKUBB, kde působí společně s Honzou Salanským vytvořili vlastní kolekci brýlí Neus. Na originá…

Ekologický paddleboard
Ekologický paddleboard

Paddleboardy brázdí české stojaté vody už nějaký ten pátek. Firma Green Planet Investment vyrábí tato plovací prkna zcela z odpadního materiálu. Na výrobu používá materiál z&nb…