Kategorie číslo 2 je určená pro podniky, firmy, živnostníky, OSVČ a další, kteří využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

Výherce 3. ročníku soutěže se stala společnost společnost Panattoni Europe díky důslednému dodržování požadavků certifikace BREEAM dosáhla rekordního využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu na místě zrušené továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Celkem se podařilo přímo v areálu Panattoni Park Ostrov North zrecyklovat 98,7 % dále využitelných odpadů z demolic. Druhotná surovina nahradila přírodní suroviny a stavební materiál, který nebylo nutné na stavbu následně dovážet.

Výrobek, technologie, know how podporující oběhové hospodářství ve stavebnictví

Využití recyklovaných odpadů, druhotných surovin, vedlejších produktů při stavební činnosti; předcházení vzniku odpadů, opětovné použití stavebních materiálů po ukončení jejich životnosti, získávání a zpracování druhotných surovin při demolici staveb; úspora primárních surovin nahrazováním druhotnými surovinami v rámci stavební činnosti. 

Kritéria hodnocení

Identifikace soutěžního předmětu Soutěžící uvede název, adresu realizace, datum uvedení do provozu:

– Novostavby
– Rekonstrukce
– Demolice/dekonstrukce
– Schválený stavební projekt 


Do soutěže lze přihlásit projekty zahájené po roce 2015.
SpecifikaceSoutěžící uvede, o jaký druh stavby se jedná, např.: 
– inženýrské (dopravní, vodohospodářské, energetické, liniové), 
– pozemního stavitelství (občanské, bytové, průmyslové, zemědělské)
InovaceSoutěžící uvede, o jakou inovaci se jedná:
– technologická, materiálová, organizační či jiná inovace při stavební činnosti a v čem spočívá
Využití materiálů při stavební činnosti, včetně projektůSoutěžící uvede v případě realizace:

Novostavby, rekonstrukce – % stavebních hmot, materiálů a výrobků s obsahem druhotných surovin a recyklátů z celkového množství použitých stavebnin.

Demolice/dekonstrukce – % vedlejších produktů, druhotných surovin, opětovně použitých výrobků a recyklátů z celkového množství demoličních hmot (vyjma zemin). Zároveň se uvede, zda bylo postupováno v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
Využití materiálů po ukončení životnosti stavbySoutěžící uvede v případě:
Novostavby, rekonstrukce: množství stavebnin v % z celkového množství, které mohou být opětovně použity nebo recyklovány.
Foto a video dokumentace předmětuSoutěžící přiloží fotografie projektu. Videosnímek soutěžního předmětu je dobrovolný a zohledňuje se jako výhoda při hodnocení projektu. (Videozáznam 2 – 4 min., lze i prostřednictvím mobilního telefonu.)

Technické parametry (rozlišení, formát) jsou uvedeny v přihlášce.
HodnoceníPři hodnocení se posuzuje:

A. Míra a způsob využití druhotných surovin, recyklátů, vedlejších produktů (% recyklovaných stavebních odpadů, opětovně použitých výrobků a vedlejších produktů z celkové hmotnosti stavebních materiálů použitých při stavební činnosti). 

B. Inovativnost projektu nebo realizace výstavby, nebo demolice. 

C. Kvalita řešení z pohledu cirkulární ekonomiky.  V případě demolice/dekonstrukce získají vyšší hodnocení projekty provedené v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Nejnovější příspěvky na blogu

4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se kvůli koronaviru ruší

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura CzechInvest rozhodly o zrušení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. A to kvůli pandemii koronaviru.  Vyhlášení sout…

Izolace z recyklované celulózy v zimě zahřeje a v létě ochladí

Převzato ze Zajímej.se. Česká firma CIUR, která sídlí v Brandýse nad Labem, vykupuje staré noviny a vyrábí z nich výrobky na bázi celulózy. Ročně zpracovává více než 50 tisíc t…

Hnojivo Florium využívá k výrobě žížalí pomocníky

Převzato ze Zajímej.se. Žížaly jsou skvělým pomocníkem při zpracování bioodpadů. Živí se organickými zbytky rostlin a vylučují kvalitní kompost.  Všech těchto výhod využí…

Česká re-use centra zachraňují věci celoročně

Převzato ze Zajímej.se. Několik obcí v Česku už vybudovalo svoje re-use centra, kde se věci zachraňují celoročně. Proč ale čekat, než se vám podaří re-use centrum otevřít? Může…

Kolekce Koko Chanel přetváří vaječné skořápky na psaníčka

Kristina Zejkanová vytvořila v rámci svého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením Jany Potiron originální kolekci Koko Chanel, která pracuje s odpadovým ma…

Podpora nízkouhlíkových technologií – V. výzva v rámci OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila již V. výzvu “Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny” v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopno…