Kategorie 4 je určená pro studenty vysokých škol.

V 3. ročníku zvítězil Ing. Zdeněk Prošek z ČVUT v Praze. Projekt se zabývá možným využitím betonového odpadu a odpadu vzniklého z procesu těžby a úpravy hornin. Stavební systém s vysokým obsahem odpadních surovin je složen z lehčené zdicí tvárnice, tenkovrstvého lepidla a dvouvrstvého omítkového systému. Odpadní materiál je aktivován pomocí vysokorychlostního mletí, díky čemuž odpadní suroviny nahrazují nejen přírodní těžené kamenivo, ale částečně též pojivo. Využitím těchto složek dochází k úspoře neobnovitelných zdrojů.

Projekt studentů VŠ podporující oběhové hospodářství 

Inovativní projekt s cílem získání druhotné suroviny z výrobků a materiálů po ukončení životnosti včetně uplatnění získané druhotné suroviny ve výrobku; vývoj nové technologie, know how na získávání zpracování či využití druhotných surovin. Po ukončení životnosti je materiál, výrobek opětovně využitelný, recyklovatelný a dále využitelný.

Kritéria hodnocení

Název projektuSoutěžící uvede název projektu. Projekt je definován jako hledání alternativních zdrojů nahrazujících primární přírodní zdroje, objevování nových technologií a technologických procesů pro získávání druhotných surovin z odpadů a výrobků s ukončenou životností a vývoj inovativních produktů s využitím druhotných surovin/recyklovaných odpadů.
Popis projektuSoutěžící uvede podrobný popis projektu, maximum informací a technických detailů a též kvantifikaci výsledků projektu. 
Předmět projektu:
Technologie, technologický proces na získávání druhotných surovin Inovativní výrobek s obsahem druhotné suroviny
Soutěžící uvede konkrétní zdroj, ze kterého navrhuje získávat druhotnou surovinu (jeho charakteristiku a dostupnost), a popis technologického procesu, způsob využití získané druhotné suroviny na výrobu inovativního výrobku. Soutěžící uvede procentuální podíl druhotných surovin na celkové hmotnosti výrobku. Inovací výrobku se pro tento účel rozumí úplné nebo částečné nahrazení primárních přírodních zdrojů druhotnými surovinami při zachování nebo i zlepšení užitných vlastností výrobku. 
Opětovné použití nového výrobku po ukončení jeho životnostiSoutěžící uvede, jakým způsobem lze materiálový nebo energetický potenciál výrobku po ukončení jeho životnosti dále využít.
Charakteristika soutěžícíhoSoutěžící uvede, na jaké škole studuje, jaký druh studia (bakalářské, magisterské apod.), jaký studijní obor a jaký ročník. Soutěžící uvede, zda je projekt jeho samostatným dílem, nebo zda se na projektu podílel i jiný subjekt (osoba, instituce). V případě že ano, uvede stručnou charakteristiku tj. jméno/název a zaměření subjektu a jaký podíl má na projektu. Přípustný podíl jiného subjektu na zpracování projektu je max. 30 %.
Foto a video dokumentace předmětuSoutěžící přiloží fotografie projektu. Videosnímek soutěžního předmětu je dobrovolný a zohledňuje se jako výhoda při hodnocení projektu. (Videozáznam 2 – 4 min., lze i prostřednictvím mobilního telefonu.)

Technické parametry (rozlišení, formát) jsou uvedeny v přihlášce.
HodnoceníPři hodnocení se posuzuje:

A. Kvalita provedení projektu. 

B. Inovativnost, unikátnost projektu.

C. Míra využitelnosti výsledků projektů v praxi (byznysový potenciál). 

Nejnovější příspěvky na blogu

4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se kvůli koronaviru ruší

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura CzechInvest rozhodly o zrušení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. A to kvůli pandemii koronaviru.  Vyhlášení sout…

Izolace z recyklované celulózy v zimě zahřeje a v létě ochladí

Převzato ze Zajímej.se. Česká firma CIUR, která sídlí v Brandýse nad Labem, vykupuje staré noviny a vyrábí z nich výrobky na bázi celulózy. Ročně zpracovává více než 50 tisíc t…

Hnojivo Florium využívá k výrobě žížalí pomocníky

Převzato ze Zajímej.se. Žížaly jsou skvělým pomocníkem při zpracování bioodpadů. Živí se organickými zbytky rostlin a vylučují kvalitní kompost.  Všech těchto výhod využí…

Česká re-use centra zachraňují věci celoročně

Převzato ze Zajímej.se. Několik obcí v Česku už vybudovalo svoje re-use centra, kde se věci zachraňují celoročně. Proč ale čekat, než se vám podaří re-use centrum otevřít? Může…

Kolekce Koko Chanel přetváří vaječné skořápky na psaníčka

Kristina Zejkanová vytvořila v rámci svého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením Jany Potiron originální kolekci Koko Chanel, která pracuje s odpadovým ma…

Podpora nízkouhlíkových technologií – V. výzva v rámci OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila již V. výzvu “Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny” v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopno…