Kategorie 7 je určená pro všechny podnikatelské subjekty, veřejnou správu, neziskové organizace, spolky, svazy, asociace a další, kteří projektem podporují oběhové hospodářství.

Synonymem pro cirkulární ekonomiku je oběhové hospodářství.

Cirkulární počin

Projekty, aktivity a činnosti na podporu oběhového hospodářství/cirkulární ekonomiky, které nespadají do již uvedených kategorií 1. – 6.  

Předmětem je různorodá činnost podporující oběhové hospodářství, např. propagační, vzdělávací a osvětové akce, zřizování informačních portálů, metodické materiály, pořádání soutěží, organizování výměny spotřebního zboží, sdílení předmětů nebo dopravy a řada dalších aktivit a činností obdobného charakteru podporujících principy oběhového hospodářství a přechod společnosti od lineárního systému na cirkulární. 

Kritéria hodnocení

Název soutěžního předmětuSoutěžící uvede název soutěžního předmětu, akce, projektu, činnosti apod
Popis soutěžního předmětuSoutěžící uvede stručnou charakteristiku soutěžního předmětu, který může mít formu:

Projektu, předmětu, vzdělávací nebo osvětové akce, soutěže, dobrovolné iniciativy, legislativního opatření (např. místní vyhláška o systému nakládání s odpady nebo předcházení vzniku odpadů, podpora využívání druhotných surovin, podpora trhu s druhotnými surovinami, sdílení předmětů, dopravních prostředků, výměna nebo darování předmětů, atd.)

Soutěžící uvede, jaký je smysl a účel soutěžního předmětu.
Charakteristika soutěžícíhoPodnikatelský subjekt, veřejná správa, nezisková organizace (např. sdružení, svazy, asociace, spolky, obecně prospěšné společnosti, a další).
Foto a video dokumentace předmětuSoutěžící přiloží fotografie projektu. Videosnímek soutěžního předmětu je dobrovolný a zohledňuje se jako výhoda při hodnocení projektu. (Videozáznam 2 – 4 min., lze i prostřednictvím mobilního telefonu.)

Technické parametry (rozlišení, formát) jsou uvedeny v přihlášce.
HodnoceníPři hodnocení se posuzuje:

A. Originalita a účinnost soutěžního předmětu s ohledem na cirkulární přínos , jaké cílové skupiny, kolik obyvatel nebo podnikatelských subjektů, jaké průmyslové odvětví je ovlivněno.  

B. Možnosti zavádění projektu do praxe ,další odůvodnění užitečnosti soutěžního předmětu a opakovaná využitelnost.

C. Kvalita realizace soutěžního předmětu.

Nejnovější příspěvky na blogu

4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se kvůli koronaviru ruší

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura CzechInvest rozhodly o zrušení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. A to kvůli pandemii koronaviru.  Vyhlášení sout…

Izolace z recyklované celulózy v zimě zahřeje a v létě ochladí

Převzato ze Zajímej.se. Česká firma CIUR, která sídlí v Brandýse nad Labem, vykupuje staré noviny a vyrábí z nich výrobky na bázi celulózy. Ročně zpracovává více než 50 tisíc t…

Hnojivo Florium využívá k výrobě žížalí pomocníky

Převzato ze Zajímej.se. Žížaly jsou skvělým pomocníkem při zpracování bioodpadů. Živí se organickými zbytky rostlin a vylučují kvalitní kompost.  Všech těchto výhod využí…

Česká re-use centra zachraňují věci celoročně

Převzato ze Zajímej.se. Několik obcí v Česku už vybudovalo svoje re-use centra, kde se věci zachraňují celoročně. Proč ale čekat, než se vám podaří re-use centrum otevřít? Může…

Kolekce Koko Chanel přetváří vaječné skořápky na psaníčka

Kristina Zejkanová vytvořila v rámci svého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením Jany Potiron originální kolekci Koko Chanel, která pracuje s odpadovým ma…

Podpora nízkouhlíkových technologií – V. výzva v rámci OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila již V. výzvu “Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny” v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopno…