„Častým nešvarem je nesprávné třídění odpadů,“ říká zástupce firmy Aquatest, která se mimo jiné věnuje ekologickým auditům

Libor Dostál je ředitelem ve firmě Aquatest, která poskytuje konzultační a inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Historie firmy sahá až do 60. let 20. století. Dnes je Aquatest společně s dalšími firmami podnikajícími v oblasti životního prostředí členem skupiny PURUM KRAFT a jedním z vážených partnerů soutěže Přeměna odpadů Číst více…

Kam s odpadem, když ne na skládku?

Skládkování směsného komunálního odpadu i recyklovatelných a využitelných odpadů bude možné jen do roku 2024. Pak to zákon o odpadech definitivně zakáže. Proto není od věci zamýšlet se nad praktickým využitím různých druhů použitých materiálů a výrobků s ukončenou životností. Třeba tak jako majitel firmy Replast Zdeněk Blažek, který zpracovává staré Číst více…